Välkommen!

Våren 2009 träffades en första grupp barnsköterskor från Växjö, Göteborg , Gällivare samt Stockholm för att lägga fram förslag till en intresseförening. En enkät skickades ut till alla de kanaler som fanns att tillgå för att nå ut till Sveriges barnkliniker

503 barnsköterskor besvarade enkäten med ett JA. Alla var intresserade av att starta upp en intresseförening. En historisk träff ägde rum den 22-23/4 2009. Barnsköterskor från Växjö, Göteborg, Gällivare samt Stockholm träffades för att bilda en första interimstyrelse.

Barnsköterskeföreningen i Sverige är en frivillig sammanslutning av medlemmar som är verksamma inom barnsjukvård/hälsovård. Föreningen är en intresseförening och ska vara riksomfattande. Föreningen ska vara politiskt och fackligt obunden.

Utbildningsdagar i Stockholm våren 2023

Du har väl inte glömt att betala din medlemsavgift. Det behöver du göra för att kunna delta i våra kommande utbildningsdagar och privata grupp på facebook där man kan diskutera/ställa frågor till alla medlemmar. 

Senaste nytt!

Galleri

Bli medlem

Våren 2009 träffades en första grupp barnsköterskor från Växjö, Göteborg , Gällivare samt Stockholm för att lägga fram förslag till en intresseförening. En enkät skickades ut till alla de kanaler som fanns att tillgå för att nå ut till Sveriges barnkliniker

503 barnsköterskor besvarade enkäten med ett JA. Alla var intresserade av att starta upp en intresseförening. En historisk träff ägde rum den 22-23/4 2009. Barnsköterskor från Växjö, Göteborg, Gällivare samt Stockholm träffades för att bilda en första interimstyrelse.

Barnsköterskeföreningen i Sverige är en frivillig sammanslutning av medlemmar som är verksamma inom barnsjukvård/hälsovård. Föreningen är en intresseförening och ska vara riksomfattande. Föreningen ska vara politiskt och fackligt obunden.

Rulla till toppen