Välkommen!

Våren 2009 träffades en första grupp barnsköterskor från Växjö, Göteborg , Gällivare samt Stockholm för att lägga fram förslag till en intresseförening. En enkät skickades ut till alla de kanaler som fanns att tillgå för att nå ut till Sveriges barnkliniker

503 barnsköterskor besvarade enkäten med ett JA. Alla var intresserade av att starta upp en intresseförening. En historisk träff ägde rum den 22-23/4 2009. Barnsköterskor från Växjö, Göteborg, Gällivare samt Stockholm träffades för att bilda en första interimstyrelse.

Barnsköterskeföreningen i Sverige är en frivillig sammanslutning av medlemmar som är verksamma inom barnsjukvård/hälsovård. Föreningen är en intresseförening och ska vara riksomfattande. Föreningen ska vara politiskt och fackligt obunden. 

Utbildningsdagarna i Visby Mars 21 är inställda och nytt beslut tas på det digitala mötet 25/3-21 kl 10-15 via Teams. Länk kommer att skickas ut via mail .

Du har väl inte glömt att betala din medlemsavgift. Det behöver du göra för att kunna delta i årsmötet 25/3 samt våra kommande utbildningsdagar.

Senaste nytt!

Galleri

Bli medlem

Våren 2009 träffades en första grupp barnsköterskor från Växjö, Göteborg , Gällivare samt Stockholm för att lägga fram förslag till en intresseförening. En enkät skickades ut till alla de kanaler som fanns att tillgå för att nå ut till Sveriges barnkliniker

503 barnsköterskor besvarade enkäten med ett JA. Alla var intresserade av att starta upp en intresseförening. En historisk träff ägde rum den 22-23/4 2009. Barnsköterskor från Växjö, Göteborg, Gällivare samt Stockholm träffades för att bilda en första interimstyrelse.

Barnsköterskeföreningen i Sverige är en frivillig sammanslutning av medlemmar som är verksamma inom barnsjukvård/hälsovård. Föreningen är en intresseförening och ska vara riksomfattande. Föreningen ska vara politiskt och fackligt obunden.

Scroll to Top