Välkommen!

Våren 2009 träffades en första grupp barnsköterskor från Växjö, Göteborg , Gällivare samt Stockholm för att lägga fram förslag till en intresseförening. En enkät skickades ut till alla de kanaler som fanns att tillgå för att nå ut till Sveriges barnkliniker

503 barnsköterskor besvarade enkäten med ett JA. Alla var intresserade av att starta upp en intresseförening. En historisk träff ägde rum den 22-23/4 2009. Barnsköterskor från Växjö, Göteborg, Gällivare samt Stockholm träffades för att bilda en första interimstyrelse.

Barnsköterskeföreningen i Sverige är en frivillig sammanslutning av medlemmar som är verksamma inom barnsjukvård/hälsovård. Föreningen är en intresseförening och ska vara riksomfattande. Föreningen ska vara politiskt och fackligt obunden.

Hoppas ni har det bra i dessa coronatider. På grund utav att vi fick ställa in utbildningsdagarna och Årsmötet så  kommer vi att hålla utbildningsdagarna 2021-25/26/3 och digitalt årsmöte i Växjö 30/9 2020  . Läs mer i senaste nytt nedan.

Medlemsavgift som brukar betalas i september så är det bra att ni inte betalar in medlemsavgiften för 2021 förrän efter årsmötet.

Ha det så bra tills vi ses i oktober.

Bli medlem

Våren 2009 träffades en första grupp barnsköterskor från Växjö, Göteborg , Gällivare samt Stockholm för att lägga fram förslag till en intresseförening. En enkät skickades ut till alla de kanaler som fanns att tillgå för att nå ut till Sveriges barnkliniker

503 barnsköterskor besvarade enkäten med ett JA. Alla var intresserade av att starta upp en intresseförening. En historisk träff ägde rum den 22-23/4 2009. Barnsköterskor från Växjö, Göteborg, Gällivare samt Stockholm träffades för att bilda en första interimstyrelse.

Barnsköterskeföreningen i Sverige är en frivillig sammanslutning av medlemmar som är verksamma inom barnsjukvård/hälsovård. Föreningen är en intresseförening och ska vara riksomfattande. Föreningen ska vara politiskt och fackligt obunden.

Scroll to Top