Ungdomens yrkesbok 1954

Här kommer några citat från “Omvårdaren nr.2 1983.”

Tycker du att förändringar tar tid?

“Ungdomens yrkesbok”från 1954 av Einar Neyman beskriver Barnsköterskans yrkesroll…

 • “När man hör ordet barnsköterska tänker man sig gärna en ung flicka med något ytterst prydligt och värdigt men ändå glatt och vänligt över sin lilla person.”
 • Det prydliga och värdiga = den uniform som examinerade barnsköterskor håller sig med.
 • En barnsköterska måste helt enkelt vara glad och vänlig av sin natur!
 • Här handlar det mycket om det ökade behovet av flickor med särskild utbildning för barnavård till familjer där fler och fler kvinnor ska ut i arbetslivet.
 • Samhället/familjen börjar också få en helt annan blick för hur viktigt det är att barnen skötes på rätt sätt.

Barnsköterskor bildar förening 2009

Vägen in i yrket 1952;

 • Här fanns då på 50-talet Svenska barnsköterskeföreningen. För att bli examinerad och få tillgång till medlemskap krävdes att du genomgått en kurs vid någon erkänd barnsköterskeskola.

HUR ser det ut här i dag?

 • 1952 fanns erkända barnsköterskeskolor i Borås, Eskilstuna, Helsingborg, Jönköping, Karlskrona, Karlstad, Kiruna, Landskrona, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Stockholm, Sundsvall, Umeå, Vänersborg och Örebro.
 • Enskilda statsunderstödda skolor som Sunnerdahls praktiska ungdomsskolor i Säbyholm.
 • Bro. Engelbrekts barnavårds- och husmodersskola. Maria Husmodersskola med barnavård och Södra K.F.U.K:s barnsköterskeskola i Stockholm.
 • Barnavårdsnämndens barnhem.Föreningen Barnavärnets barnhem och Myrornas spädbarnshem i Göteborg.
 • Gillbergska barnhemmet och daghemmet vid Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala.
 • Frälsningsarmens mödrahem i Borås.
 • Inträdesvillkor 1952; 18 år, friskintyg samt intyg på att man är lämplig att sköta barn! Genomgången hushållskurs på minst 5 månader.
 • Kurslängd 1952; 6 månader,ibland mer. Omfattar 150 timmars teoretisk undervisning samt praktisk undervisning förlagd till institutioner på orten.
Scroll to Top